วิธีการเติมเงินผ่าน Game Card ผ่าน
1. ล็อคอิน Zeed ID
2. เลือก เติม ด้วย Game Cards
3. เลือกราคาบัตร ที่ท่านต้องการเติม
4. ระบบกำลังประมวลการรับโค้ด โปรดรอประมาณ 3 - 5 วินาที
5. เมื่อได้รับโค้ดจำนวน 22 หลักแล้ว ให้กดสั่ง  “พิมพ์บาร์โค้ด”  หรือในกรณีที่ไม่มีเครื่องปริ้นเตอร์ ให้จดตัวเลข 22 หลักนี้
ไปซื้อที่ ได้เช่นกัน แต่ให้ย้ำกับพนักงาน 7-11 ว่า  “เติมออนไลน์ ให้คีย์ตามตัวเลข 22 หลักนี้  และ ไม่ใช่บริการ G-CASH” หากพนักงานต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปที่ โทร 083-816-3383
* หมายเหตุ เมื่อกดพิมพ์บาร์โค้ดแล้ว จะได้ภาพดังรูป ให้สั่งพิมพ์หน้านี้ ออกทางปริ้นเตอร์  แล้วนำไปเติมที่ ใกล้บ้าน และสามารถเก็บไว้เติมซ้ำได้ในครั้งต่อๆไปได้
**คำแนะนำ
1. ควรปริ้นบาร์โค้ดออกทางเครื่องพิมพ์  แล้วนำไปซื้อที่  7-11 จะทำให้มีความถูกต้องแม่นยำมากกว่า  การจดตัวเลข 22 หลักไปให้พนักงานทำการคีย์ 
2. สามารถเก็บบาร์โค้ดที่ปริ้นมานี้  ไว้ใช้ได้ทุกครั้งที่ต้องการเติมเงิน  โดยจะเปลี่ยนราคาเป็น  299 , 499, 999  ราคาใดก็ได้
6. เมื่อทำการเติม เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามาเช็คยอดได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.ZEEDcard.net ได้เลย
7. จากนั้นอย่าลืมโอน เข้าเกมที่ต้องการนะจ้า