Logo Wallet

Zeed Card

Image Header
Image Footer
Dealer Box
True MoneytransparentPAY 4 CASH
Zeed CardtransparentBooth99
PayPaltransparentPOP Supply
APT Softtransparent7-11
Dealer Box Transparent Zeed Care

ขั้นตอนการซื้อบัตร Pay4Cash ผ่าน 7-11Transparent

1. ซื้อที่ 7-11 บอกพนักงานขายว่าขอซื้อรหัส เพย์ ฟอร์ แคช
(หากพนักงานไม่รู้จัก หรือหาไม่เจอให้แจ้งว่าอยู่ในบริการเกมส์
ที่เป็นของ Gamecards (GC)


2. แจ้งราคาที่ต้องการ โดยมีให้เลือกคือ 150, 300, 500, 1000, 2000 บาท

Image Footer

ขั้นตอนการเติมเงินผ่านบัตร Pay4CashTransparent

วิธีการเติมเงินผ่านบัตร Pay4Cash

1. ล็อคอิน Zeed ID
Picture 1

2. เลือก Pay4cash
Pay4cash

3. เลือกราคาบัตรตามราคาหน้าบัตร ที๋ซื้อมา
Pay4cash

4. กรอกรหัส Pass No. ตามรูป และรหัสรูปภาพให้ถูกต้อง
Pay4cash

Pay4cash

Image Footer

Description